Lepší školství díky podpoře muskuloskeletálního zdraví

Keywords:

Zapojení škol do problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) může přispět k předcházení muskuloskeletálním poruchám. Začlenění problematiky BOZP do vzdělávání je zásadní pro rozvoj kultury prevence u žáků.

Tato zpráva zkoumá, jak školství může přispět k včasné dlouhodobé prevenci, a přibližuje různé pohledy na bezpečnost a ochranu zdraví. Uvádí příklady úspěšného začlenění této problematiky do vzdělávání v Evropě a přináší doporučení pro navrhování opatření a jejich provádění. Rovněž představuje strategický přístup k systematické podpoře cvičení a prevenci muskuloskeletálních poruch ve školství.

Stáhnout in: en