Filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště

photo: Gerd Altmann / pixabay.com

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci předává filmovou cenu v rámci kampaně Zdravá pracoviště za nejlepší dokumentární film s pracovní tematikou. Cena se uděluje za jednu z kategorií v rámci festivalu dokumentárních filmů Doclisboa v portugalském Lisabonu. Festival Doclisboa je součástí kreativního partnerství mezi sedmi klíčovými evropskými festivaly dokumentárních filmů, Doc Alliance. V letech 2009 až 2019 se cena předávala na Mezinárodním festivalu dokumentárních a animovaných filmů v Lipsku.

Vedle finančního ocenění ve výši 5 000 EUR agentura EU-OSHA rovněž hradí titulkování vítězných filmů v několika evropských jazycích pro potřeby režisérů a také za účelem distribuce v rámci sítě národních kontaktních míst agentury v členských státech EU a dalších evropských zemích.

Cena je určena dokumentárnímu filmu, který se zaměřuje na téma člověka v měnícím se světě práce. Film by se měl zabývat dopady politických a ekonomických změn na způsob, jak pracujeme a jak žijeme, nebo tématy souvisejícími s prací, jako jsou fyzické a psychosociální podmínky nebo stávající a nová rizika na pracovišti.

Informace o pravidlech, předpisech a lhůtách pro podání přihlášek naleznete na internetových stránkách Doclisboa.

Kritéria týkající se filmů

Vítězové soutěže: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023