Zprávy ze seminářů

Image
Seminar reports

V  rámci našeho poslání zvyšovat povědomí a sdílet informace, správnou praxi a doporučení s celou řadou cílových skupin organizujeme v průběhu roku mnoho akcí. Patří sem malé semináře, na nichž se scházejí naši partneři a odborníci na BOZP, aby prezentovali a prodiskutovali závěry z našich publikací, akce na úrovni členských států, na jejichž organizaci se podílejí kontaktní místa agentury, sympozia na velkých mezinárodních konferencích, jako je světový kongres, a evropské summity, které zakončují naše kampaně Zdravé pracoviště.

Ani na naše největší akce nemůžeme pozvat všechny zájemce, a proto je účelem tohoto oddílu umožnit vám „virtuální“ účast: naleznete zde prezentace přednášejících, shrnutí diskusí, které následovaly po jednotlivých prezentacích, a celkové závěry dané akce. Je-li to z hlediska zdrojů možné, jsou shrnutí uvedena ve všech úředních jazycích EU.

2014 - Seminars

2012 - Seminars