Zprávy ze seminářů

Image
Seminar reports

V  rámci našeho poslání zvyšovat povědomí a sdílet informace, správnou praxi a doporučení s celou řadou cílových skupin organizujeme v průběhu roku mnoho akcí. Patří sem malé semináře, na nichž se scházejí naši partneři a odborníci na BOZP, aby prezentovali a prodiskutovali závěry z našich publikací, akce na úrovni členských států, na jejichž organizaci se podílejí kontaktní místa agentury, sympozia na velkých mezinárodních konferencích, jako je světový kongres, a evropské summity, které zakončují naše kampaně Zdravé pracoviště.

Ani na naše největší akce nemůžeme pozvat všechny zájemce, a proto je účelem tohoto oddílu umožnit vám „virtuální“ účast: naleznete zde prezentace přednášejících, shrnutí diskusí, které následovaly po jednotlivých prezentacích, a celkové závěry dané akce. Je-li to z hlediska zdrojů možné, jsou shrnutí uvedena ve všech úředních jazycích EU.

2014 - Seminars

 • Taking place across the course of one full day the event aimed to stimulate debates in order to scope future EU-OSHA’s work on work-related diseases in the perspective of the multiannual programme and the large related OSH overview that is planned...

 • De Bazel Café & Conference Center, Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam.

  On 17-18 September 2014 the conference “Investing in OSH – how benefits beat the costs” was organised by the Focal Points of the BENELUX countries in close cooperation with the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment, EU-OSHA and TNO. The...

 • ‘This report describes the proceedings of the technical meeting that brought together experts to explore the way forward towards estimating the costs of poor occupational safety and health at the EU-28 level. The meeting built on EU-OSHA’s project...

 • ANSES, French Agency for Food, Environment and Occupational Health and Safety, Paris

  The workshop 'Workplace risks affecting reproduction: from knowledge to action' was organised by The European Agency for Safety and Health at Work (EU OSHA) on 15-16 January 2014, in the ANSES premises, in Paris, in cooperation with the French Agency...

2012 - Seminars

 • Ministry of Labour and Social Affairs premises - Berlin

  The workshop ‘Carcinogens and Work-Related Cancer’ was organised by the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) and hosted by the German Ministry of Labour and Social Affairs at their offices in Berlin on 3 and 4 September 2012. About...

Share this on: