Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER)

Image

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) je rozsáhlý průzkum, který zjišťuje, jak jsou řízena rizika BOZP na evropských pracovištích.

Tisíce podniků a organizací v celé Evropě jsou požádány o poskytnutí odpovědí na dotazník, který se zaměřuje na:

Výsledky vyplývající z těchto dotazníků doplňují sekundární analýzy zahrnující řadu hloubkových studií, které se zaměřují na konkrétní témata. V těchto studiích se uplatňují metodiky kvantitativního i kvalitativního výzkumu s cílem lépe porozumět hlavním zjištěním průzkumu.

ESENER 2024

ESENER 2019 

ESENER 2014

ESENER 2009