Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER)

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) je rozsáhlý průzkum, který zjišťuje, jak jsou řízena rizika BOZP na evropských pracovištích.

Tisíce podniků a organizací v celé Evropě jsou požádány o poskytnutí odpovědí na dotazník, který se zaměřuje na:

Výsledky vyplývající z těchto dotazníků doplňují sekundární analýzy zahrnující řadu hloubkových studií, které se zaměřují na konkrétní témata. V těchto studiích se uplatňují metodiky kvantitativního i kvalitativního výzkumu s cílem lépe porozumět hlavním zjištěním průzkumu.

ESENER 2019 

V roce 2019 se uskutečnil třetí Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-3). Práce v terénu zahrnovaly více než 45 000 podniků všech velikostí a ze všech odvětví v 33 evropských zemích. 

První výsledky jsou již k dispozici. Další zprávy a vizualizace dat budou k dispozici v roce 2020 a v následujících letech.

ESENER 2014

ESENER 2009