Soutěž „Správná praxe“ v rámci kampaně Zdravé pracoviště

Healthy Workplaces Good Practice Awards

© EU-OSHA

Soutěž se pořádá v rámci kampaní Zdravé pracoviště. Oceňuje organizace, které aktivně řídí bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP).

Účast v této soutěži je vynikající příležitostí k propagaci důležitosti problematiky BOZP ve vaší organizaci. Může být také skvělým zdrojem motivace v úsilí o zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.

V rámci této soutěže, kterou pořádá agentura EU-OSHA ve spolupráci s členskými státy EU od roku 2000, jsou oceňovány vynikající a inovativní počiny v oblasti BOZP. Pomáhá poukazovat na přínosy dobré úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti a slouží jako platforma pro sdílení a podporu správné praxe v Evropě.

Všechny příspěvky do soutěže nejprve posuzuje na vnitrostátní úrovni síť kontaktních míst agentury EU-OSHA. Nejlepší příspěvky vybrané na vnitrostátní úrovni postoupí do celoevropského kola, kde se rozhodne o celkových vítězích soutěže i dalších oceněních.

Úspěšné příklady správné praxe jsou poté představeny a oceněny na slavnostním udílení cen, které se vždy koná v posledním roce kampaně.