Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště na období 2020-2022

Keywords:

Tato brožura představuje oceněné a doporučované příklady správné praxe z 15. ročníku soutěže Správná praxe, jejímž cílem je poukázat na úspěšnou prevenci a řízení muskuloskeletálních poruch na pracovišti.

Ceny za období 2020-2022 se zaměřují na malé a střední podniky a organizace, které se vyznačují mimořádným odhodláním v rámci aktivní identifikace rizik a zavádění inovativních a účinných řešení, která zmírňují nebo odstraňují hrozbu muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací.

Tyto příklady jsou udržitelné v průběhu času a lze je přenést na další podniky, odvětví a členské státy, přičemž obohacují stávající postupy a současně zohledňují potřeby většiny evropských podniků, tj. malých a středních podniků (MSP).

Stáhnout in: en