Litva: prevence muskuloskeletálních úrazů ve společnosti vyrábějící profesionální rybářské vybavení

Keywords:

Zaměstnanci společnosti UAB Vonin Lithuania, výrobce profesionálního rybářského vybavení, ručně vyrábějí tradiční sítě, což vede k muskuloskeletálním poruchám. Vzhledem k tomu, že pracovní úkony nebylo možné mechanizovat, byla daná činnost analyzována s cílem určit bezpečné pracovní techniky, které omezí fyzickou zátěž pracovníků. Bylo zavedeno i školení v oblasti bezpečných pracovních metod, střídání pracovních úkonů a cvičení.

Společnost UAB Vonin Lithuania je jedním z vítězů 15. ročníku soutěže Správná praxe. Tato soutěž se pořádá při příležitosti kampaně Zdravé pracoviště a letos se zaměřila na prevenci a zvládání muskuloskeletálních poruch.

Stáhnoutin: en