Slovinsko: podpora bezpečnosti na pracovišti a fyzického a duševního zdraví v pojišťovně

Keywords:

Zaměstnanci slovinské pojišťovny Zavarovalnica Triglav, d.d. většinou vykonávají sedavou práci a protože pracují s počítači, hrozí u nich riziko rozvoje muskuloskeletálních poruch. K řešení otázek duševního i tělesného zdraví prostřednictvím ergonomických opatření, podpory tělesné aktivity a zvyšování povědomí o práci v kanceláři i z domova společnost použila holistický přístup. Výsledkem byla větší motivace a snížení absencí z důvodu nemoci u zaměstnanců.

Pojišťovna Zavarovalnica Triglav, d.d. je jedním z vítězů 15. ročníku soutěže Správná praxe pořádané v rámci kampaně Zdravé pracoviště, která oceňuje úspěšnou prevenci a zvládání muskuloskeletálních poruch.

Stáhnoutin: en