Německo: podpora muskuloskeletálního zdraví v softwarovém odvětví prostřednictvím ergonomie

Keywords:

Většina zaměstnanců německé nadnárodní softwarové společnosti SAP SE pracuje u stolu, což je vystavuje riziku ergonomických obtíží. Společnost SAP SE vypracovala rozsáhlou databázi znalostí obsahující zdroje a pokyny k podpoře ergonomie a k prevenci muskuloskeletálních poruch. Ta zahrnuje i poradenství ohledně používání služebních vozidel a práce u zákazníka. Témata v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, jako je ergonomie, jsou řešena na schůzích týmu a jsou nabízeny i možnosti fyzioterapie.

Pracovníci zvýšili své povědomí o tématech souvisejících s prevencí a zapojili se do jejich řešení. Společnost SAP SE je jedním z vítězů 15. ročníku soutěže Správná praxe. Tato soutěž se pořádá při příležitosti kampaně Zdravé pracoviště a letos se zaměřila na prevenci a zvládání muskuloskeletálních poruch.

Stáhnoutin: en