Elektronický průvodce Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku

Elektronický průvodce poskytuje informace o

  • řízení zohledňujícím věk zaměstnanců,
  • hodnocení rizik podle věku,
  • podpoře ochrany zdraví na pracovišti

a dalších příslušných tématech pro zaměstnavatele, odborníky na BOZP, personalisty a zaměstnance.

Obsahuje též případové studie a glosář vysvětlující některé často používané výrazy.

Přístup k elektronickému průvodci