Elektronický průvodce Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku

Image

Elektronický průvodce „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“ poskytuje informace a podporu týkající se řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti (BOZP) v souvislosti se stárnoucí pracovní silou. Jeho účelem je zvyšovat povědomí a poznatky o stárnoucí pracovní síle, vlastním procesu stárnutí a jeho důsledcích na pracovišti a poskytovat praktické pokyny, jak řešit související problémy.

Elektronický průvodce poskytuje informace o

  • řízení zohledňujícím věk zaměstnanců,
  • hodnocení rizik podle věku,
  • podpoře ochrany zdraví na pracovišti

a dalších příslušných tématech pro zaměstnavatele, odborníky na BOZP, personalisty a zaměstnance.

Obsahuje též případové studie a glosář vysvětlující některé často používané výrazy.

Přístup k elektronickému průvodci