Vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií a digitalizace práce

Developments in ICT and digitalisation of work

Jednou z deseti hlavních priorit Evropské komise je vytvoření evropského jednotného digitálního trhu.

Prognostický projekt agentury EU-OSHA zkoumá dopad rychlého vývoje digitálních technologií, včetně umělé inteligence a robotiky, na práci a jeho případný výsledný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Cílem projektu je poskytnout čelním představitelům EU, vládám členských států, odborům a zaměstnavatelům potřebné informace o změnách týkajících se digitálních technologií, jejich dopadu na charakter a organizaci práce a vznikajících výzvách, které mohou přinést v oblasti BOZP.

Výsledkem projektu jsou tyto publikace:

Navazující studie podrobně zkoumající důležité oblasti a výzvy 

Seznamte se se všemi diskusními dokumenty týkajícími se informačních a komunikačních technologií / digitalizace a BOZP

V souladu s cílem dosáhnout inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění v EU mají tyto činnosti přispět k zajištění bezpečných a zdravých pracovišť v budoucnosti.