Hlavní trendy a hnací síly změn týkajících se informačních a komunikačních technologií a místa výkonu práce
04/05/2017 Typ: Zprávy 154 strany

Hlavní trendy a hnací síly změn týkajících se informačních a komunikačních technologií a místa výkonu práce

Keywords:Emerging risks, ICT/digitalisation, Stres a psychosociální rizika

Tato zpráva představuje zjištění prvního pracovního balíčku v rámci projektu agentury EU-OSHA s názvem „‘Foresight on new and emerging occupational safety and health risks associated with information and communication technologies and work location by 2025“ (Prognóza nových a vznikajících rizik v oblasti BOZP v souvislosti s informačními a komunikačními technologiemi a místem výkonu práce do roku 2025“).

Trendy a hlavní hnací síly změn byly identifikovány v rámci procesu zahrnujícího tři fáze: mapování problematiky, konzultace s odborníky prostřednictvím telefonických rozhovorů a průzkumu vycházejícího z metody Delphi a miniworkshop. Zpráva shrnuje a blíže popisuje identifikované důležité trendy a hnací síly změn v rámci jednotlivých kategorií (tzv. kategorií STEEP, tj. společenské, technologické, ekonomické, týkající se životního prostředí a politické).

Faktorů, které budou mít rozhodující vliv na to, jakým problémům v oblasti BOZP bude Evropa v souvislosti s digitalizací práce čelit v roce 2025, je celá řada: od demografických změn po technologické inovace.

Ke stažení
download

Další publikace k tomuto tématu