Nemoci související s prací způsobené biologickými činiteli

Je známo, že biologické činitele způsobují zdravotní problémy. Podle průzkumu pracovních podmínek v Evropě v roce 2015 je při práci vystavován infekčním činitelům stále větší podíl evropských pracovníků (13 %, což je 1,5krát více než před 10 lety). Mezi biologické činitele patří viry, bakterie, houby a paraziti. Mohou způsobovat zdravotní problémy buď přímo, nebo prostřednictvím expozice souvisejícím alergenům nebo toxinům.

Vystavení biologickým činitelům souvisejícím s prací může být spojeno s určitými zdravotními problémy, včetně infekčních nemocí, nádorových onemocnění a alergií. Některé biologické činitele také mohou poškodit nenarozené děti.

Ohroženi jsou zejména pracovníci v některých sektorech, jako např. zdravotnictví a veterinární služby, zemědělství, nakládání s odpady a laboratoře. Tito pracovníci mohou pracovat přímo s mikroby nebo jim mohou být vystaveni např. prostřednictvím kontaktu s tělními tekutinami či půdou. Je-li znám zdroj expozice biologickému činiteli, je relativně snadné předcházet negativním dopadům na zdraví. Mnohem složitější je řízení rizik, pokud jde o neznámé zdroje expozice.

Agentura EU-OSHA nabízí publikace k uvedenému tématu:

Biologické činitele a nemoci z povolání: výsledky přezkumu literatury, odborného průzkumu a analýzy monitorovacích systémů: zprávashrnutí

Diskusní dokumenty určující odvětví s vysokým rizikem expozice biologickým činitelům: odvětví zdravotní péčepracovní místa zahrnující cestování a kontakt s cestujícímipovolání související se zvířaty, odvětví nakládání s odpady a čištění odpadních vododvětví rostlinné výroby.