Doporučení ohledně používání rychlých testů (včetně samotestů) na detekci antigenu viru SARS-CoV-2 v pracovním prostředí

Keywords:

Společná technická zpráva Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a agentury EU-OSHA poskytuje přehled o používání rychlých diagnostických testů na detekci antigenu viru SARS-CoV-2 (viru způsobujícího onemocnění COVID-19) v pracovním prostředí. Zahrnuje průzkum kontaktních míst agentury EU-OSHA týkající se používání rychlých antigenních testů na pracovišti.

Zpráva analyzuje faktory, které mají vliv na zavedení rychlých antigenních testů na pracovišti. Jejím závěrem je, že testování může přispět k omezení šíření viru ve vysoce rizikovém uzavřeném prostředí. Zdůrazňuje však, že by mělo být používáno spíše jako doplněk k jiným opatřením v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, jejichž cílem je zabránit šíření viru, než aby je nahrazovalo. Zpráva poukazuje také na důležitost zapojení orgánů, zaměstnanců, zaměstnavatelů a služeb pracovního lékařství do navrhování strategie testování na pracovišti. Dobrá spolupráce mezi subjekty působícími v oblasti BOZP a veřejného zdraví má zásadní význam pro zajištění ochrany všech.

Stáhnout in: en