Safety and health in agri-food sector supply chains: the power of combining contractual and relational governance

Bezpečnost a ochrana zdraví v dodavatelských řetězcích zemědělsko-potravinářského průmyslu: síla kombinace řízení smluv a vztahů

Keywords:

Tento informační dokument vychází z výsledků projektu agentury EU-OSHA s názvem „Leverage Instruments for Workal Safety and Health – Lift-OSH“ (Nástroje s pákovým efektem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – Lift-OSH). Nabízí podrobný pohled na to, jak mohou hybridní formy řízení smluv a vztahů v dodavatelském řetězci zemědělsko-potravinářského průmyslu zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a pracovní podmínky.

Zjištění projektu ukazují, že kombinace obou forem řízení může podpořit důvěru, sdílenou odpovědnost a neustálé zlepšování ze strany všech partnerů dodavatelského řetězce. To se v konečném důsledku promítá do bezpečnějšího a příznivějšího pracovního prostředí pro pracovníky.

Stáhnout in: en