Safety culture in the construction industry as part of supply chain governance

Kultura bezpečnosti ve stavebnictví jako součást řízení dodavatelského řetězce

Keywords:

Tento informační dokument vychází ze zjištění projektu agentury EU-OSHA s názvem Lift-OSH „Leverage Instruments for Workal Safety and Health“ (Nástroje s pákovým efektem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci). Uvádí, jak se dodavatelé a zadavatelé ve stavebnictví spoléhají na specifickou představu „kultury bezpečnosti“, pokud jde o strategie řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Na představených dvou příkladech prospěšných forem, které mohou takové strategie nabývat, lze vyvodit klíčový závěr, že pro zajištění BOZP ve stavebnictví je zásadní znovuobnovení sdíleného chápání bezpečnosti. Zlepšení je zapotřebí také v oblasti zapojení pracovníků a komunikace směřující zdola nahoru.

Stáhnout in: en