Market leverage for safe and healthy workplaces: fitting practices to the industrial sector

Tržní nástroje s pákovým efektem pro bezpečná a zdravá pracoviště: přizpůsobení postupů průmyslovému odvětví

Keywords:

Tento informační dokument vychází ze zjištění projektu agentury EU-OSHA s názvem „Leverage Instruments for Workal Safety and Health – Lift-OSH“ (Nástroje s pákovým efektem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Lift-OSH). Předkládá doporučení pro vedoucí pracovníky, jak mohou ovlivnit dodavatele, aby zlepšili bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zjištění z případových studií ukazují, že řízení vztahů hraje významnou úlohu při převádění politik a pevných smluvních požadavků do správné praxe na pracovištích. To má vliv na zdraví a bezpečnost pracovníků na pracovištích dodavatelů. Tento informační dokument rovněž přizpůsobuje doporučení různým odvětvovým kontextům.

Stáhnout in: en