Supply chains' role in promoting safety and health in construction and agriculture: the LIFT-OSH Project_summary

Stručný obsah - Úloha dodavatelských řetězců při podpoře bezpečnosti a zdraví ve stavebnictví a zemědělství: projekt LIFT-OSH

Keywords:

Tato zpráva shrnuje zjištění průzkumu případových studií o tržních praktikách založených na dodavatelském řetězci, které mají pákový efekt na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) ve stavebnictví a zemědělsko-potravinářském průmyslu v Evropě. S ohledem na řízení smluv a vztahů nabízí tvůrcům politik a odborníkům z praxe relevantní politické pokyny pro dané odvětví.

Doporučení se týkají uzpůsobené a důraznější regulace a stanovení jasných a transparentních kritérií pro začlenění BOZP. Tvůrci politik musí rovněž zvážit výzvy pro malé a střední podniky a zajistit, aby při nabídkových řízeních a zadávání veřejných zakázek zohledňovaly otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Stáhnout in: en