Řízení dodavatelských řetězců v zemědělství: normy a audity pro zlepšení úrovně BOZP v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví

Keywords:

Rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v zemědělsko-potravinářském odvětví mohou zahrnovat mimo jiné dlouhou pracovní dobu, nízké mzdy, tíživé psychosociální klima, jakož i fyzická nebezpečí spojená se zvedáním břemen, opakujícími se pracovní úkony nebo chemickými látkami v zemědělství. Rozsáhlá regulace odvětví a skutečnost, že BOZP je začleněna do dodavatelského řetězce prostřednictvím smluvních ujednání, podtrhují význam certifikace a norem. Tento informační dokument popisuje jejich potenciální přínosy pro BOZP, jejich stávající nedostatky a také úlohu, kterou mohou při jejich vylepšování sehrávat vlády a tvůrci politik.

Stáhnout in: de | en | fr | mt | pt |