Stručný obsah Zlepšování BOZP prostřednictvím dodavatelských řetězců: tržní iniciativy v zemědělsko-potravinářském odvětví a ve stavebnictví

Keywords:

Navzdory změnám ve struktuře dodavatelských řetězců v reakci na socioekonomické faktory jsou EU a prosperita jejích podniků i nadále neoddělitelně spjaty s jejich úspěchem. Rostoucí význam udržitelného a etického chování v rámci těchto distribučních vztahů podtrhuje důležitost zlepšování BOZP a pracovních podmínek. Tato zpráva představuje výsledky přezkumu literatury provedeného v rámci projektu agentury EU-OSHA zkoumajícího tržní sílu BOZP v dodavatelských řetězcích, a to se zvláštním zaměřením na dvě klíčová odvětví EU: zemědělsko-potravinářské odvětví a stavebnictví.

Stáhnout in: de | en | fr | mt | ro | sl |