Řízení dodavatelských řetězců ve stavebnictví: regulace BOZP z popudu klienta v komplexních stavebních projektech

Keywords:

Stavebnictví patří k odvětvím s největším počtem zaznamenaných smrtelných i jiných pracovních úrazů v celé EU. Přirozená složitost nelineárních dodavatelských řetězců v tomto odvětví měla za následek přesun pozornosti na klienty, kteří mohou za podpory vlád a tvůrců politik být schopni dosáhnout zlepšení BOZP a pracovních podmínek. Tento informační dokument popisuje regulaci z popudu klienta pomocí dvou příkladů firemních postupů se zaměřením na stávající postupy a jejich praktické dopady a potenciální přínosy.

Stáhnout in: en | fr | lt | mt | pt |