Biologické činitele a prevence nemocí z povolání: přehled

Keywords:

Tato zpráva je konečným výstupem rozsáhlého projektu, jehož cílem bylo řešení otázek týkajících se expozice biologickým činitelům na pracovišti a souvisejících účinků na zdraví. Studie zahrnovala přezkum odborné literatury, rozhovory s odborníky, několik zasedání pracovní skupiny a seminář zúčastněných stran. Zpráva přináší konsolidované shrnutí výstupů projektu jako celku podle důležitých témat identifikovaných v průběhu celého přezkumu, jako jsou dotčená odvětví, zranitelné skupiny, vznikající rizika a monitorovací systémy, které fungují v evropských zemích.

V současné době neexistuje systematický přístup k prevenci expozice biologickým činitelům na pracovišti a uznávání souvisejících zdravotních problémů. Prostřednictvím analýzy stávajících poznatků o těchto rizikových faktorech, zjišťování chybějících údajů a navrhování budoucích možností politiky má zpráva za cíl zvýšit informovanost o této problematice a poskytnout spolehlivé informace, které mohou podpořit úsilí o zavedení účinných preventivních opatření.

Stáhnout in: en