Pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými léčivými přípravky na pracovišti

Keywords:

Tyto pokyny Evropské komise uvádí praktické příklady snížení expozice pracovníků nebezpečným léčivým přípravkům ve všech fázích jejich životního cyklu: ve fázi výroby, přepravy a skladování, přípravy, podávání pacientům nebo zvířatům i ve fázi likvidace.

Tyto nezávazné pokyny nabízejí širokou škálu praktických rad pro zaměstnance, zaměstnavatele, veřejné orgány a odborníky na bezpečnost s cílem podpořit přístupy k ochraně pracovníků před nebezpečnými léčivými přípravky.

Stáhnout in: en