Souvislosti mezi expozicí psychosociálním rizikovým faktorům souvisejícím s prací a kardiovaskulárními onemocněními

Keywords:

Tento diskusní dokument se zaměřuje na souvislosti mezi psychosociálními rizikovými faktory a zvýšeným rizikem výskytu srdečních onemocnění a mozkových příhod. Zkoumá přímé dopady, které mohou mít mechanismy stresu na kardiovaskulární systém, a to, jak mohou nezdravé návyky v životosprávě, které mohou být důsledkem pracovního stresu, zpětně ovlivňovat kardiovaskulární zdraví. Rovněž posuzuje přínos příznivého psychosociálního pracovního prostředí jako ochranného faktoru před kardiovaskulárními onemocněními.

Je navrhován vícesložkový komplexní systém prevence.

Stáhnoutin: en