Souvislosti mezi expozicí psychosociálním rizikovým faktorům souvisejícím s prací a kardiovaskulárními onemocněními

Keywords:

Tento diskusní dokument se zaměřuje na souvislosti mezi psychosociálními rizikovými faktory a zvýšeným rizikem výskytu srdečních onemocnění a mozkových příhod. Zkoumá přímé dopady, které mohou mít mechanismy stresu na kardiovaskulární systém, a to, jak mohou nezdravé návyky v životosprávě, které mohou být důsledkem pracovního stresu, zpětně ovlivňovat kardiovaskulární zdraví. Rovněž posuzuje přínos příznivého psychosociálního pracovního prostředí jako ochranného faktoru před kardiovaskulárními onemocněními.

Je navrhován vícesložkový komplexní systém prevence.

Stáhnout in: en