Dopad používání umělé inteligence na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Keywords:

Dopad umělé inteligence na pracovišti může přinášet příležitosti, ale i nové výzvy, pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a řízení a regulaci BOZP. Automatizace úkolů pomocí robotů může zabránit tomu, aby se pracovníci dostávali do nebezpečných situací, a kolaborativní roboti mohou usnadnit přístup k práci stárnoucím pracovníkům nebo pracovníkům se zdravotním postižením.

Umělá inteligence rovněž podpořila vznik nových forem monitorování a řízení pracovníků na základě shromažďování velkého množství údajů v reálném čase. Tyto nové formy mohou být příležitostí ke zlepšení dohledu nad BOZP, omezení vystavení různým rizikovým faktorům a poskytnutí včasného varování před stresem, zdravotními problémy a únavou. Mohou však rovněž přinést právní, regulační a etické otázky i problémy v oblasti BOZP.

 

Stáhnout in: cs | da | de | en | es | fi | fr | hr | it | no | pt | sl | sv |