Maďarsko: plánování a navrhování technických úprav výrobní linky v továrně na cukrovinky na základě ergonomických zásad

Keywords:

Ve společnosti F&F Ltd, malé rodinné továrně na cukrovinky v Maďarsku, bylo za pomoci technologie pro záznam a digitální přepis pohybu provedeno hodnocení rizik s cílem určit ergonomická rizika. Společnost naplánovala a navrhla technické úpravy své výrobní linky na základě ergonomických zásad, aby zlepšila podmínky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a omezila výskyt muskuloskeletálních poruch. Při hledání řešení pomáhali sami zaměstnanci i externí odborníci.

Společnost F&F Ltd je jedním z vítězů 15. ročníku soutěže Správná praxe. Tato soutěž se pořádá při příležitosti kampaně Zdravé pracoviště a letos se zaměřila na prevenci a zvládání muskuloskeletálních poruch.

Stáhnout in: en | fi | hu | nl |