Lotyšsko: zavádění individuálně přizpůsobených řešení pro zvedání těžkých břemen v kovozpracující společnosti

Keywords:

Za aktivní účasti pracovníků vytvořila lotyšská kovozpracující společnost SIA Silkeborg Spaantagning Baltic bezpečné a ergonomické pracoviště, neboť určila, navrhla a vyvinula praktická řešení manipulace a zvedání těžkých břemen. Tato individuální řešení, například držák nástrojů pro zvedání motorů o hmotnosti 100 kg, snížila riziko muskuloskeletálních poruch a zajistila lepší pracovní polohy a ergonomické zvedání břemen.

Společnost SIA Silkeborg Spaantagning Baltic je jedním z vítězů 15. ročníku soutěže Správná praxe. Tato soutěž se pořádá při příležitosti kampaně Zdravé pracoviště a letos se zaměřila na prevenci a zvládání muskuloskeletálních poruch.

Stáhnout in: en | fi | lv | nl |