Itálie: uplatnění participativní ergonomie za účelem zlepšení bezpečnosti pracovníků údržby v textilní továrně

Keywords:

Fyzicky náročné úkony požadované po pracovnících údržby v italské přádelně Zegna Baruffa Lane Borgosesia zvyšovalo riziko muskuloskeletálních poruch. Byla zavedena opatření vycházející z participativní ergonomie zahrnující školení v oblasti prevence muskuloskeletálních poruch, které vedlo ke zlepšení bezpečnosti 40 zaměstnanců továrny. Tento počin společnosti Zegna Baruffa Lane Borgosesia je jedním z doporučených příkladů správné praxe v rámci 15. ročníku soutěže Správná praxe. Tato soutěž se pořádá při příležitosti kampaně Zdravé pracoviště a letos se zaměřila na prevenci a zvládání muskuloskeletálních poruch.

Stáhnout in: en | it | nl |