Finsko: rozsáhlé školení v oblasti prevence pro sociální a zdravotnické pracovníky v rámci přizpůsobitelného ergonomického modelu

Keywords:

V roce 2020 byly muskuloskeletální poruchy příčinou téměř třetiny absencí v Siun sote, společném obecním orgánu pro sociální a zdravotnické služby v Severní Karélii. Tato finská organizace vypracovala pro pečovatelskou a ošetřovatelskou práci komplexní akční plán vycházející z poznatků v oblasti ergonomie. Tento ergonomický model klade důraz na prevenci muskuloskeletálních poruch prostřednictvím proškolování a zvyšování povědomí sociálních a zdravotnických pracovníků. Tento počin orgánu Siun sote je jedním z doporučených příkladů správné praxe v rámci 15. ročníku soutěže Správná praxe. Tato soutěž se pořádá při příležitosti kampaně Zdravé pracoviště a letos se zaměřila na prevenci a zvládání muskuloskeletálních poruch.

Stáhnout in: en | fi | nl |