Španělsko: zavedení technických řešení v masokombinátu za účelem prevence muskuloskeletálních poruch

Keywords:

Příprava vepřových hřbetů ve španělském masokombinátu Elaborados Julián Mairal je proces je pro zaměstnance fyzicky náročný proces. Vedoucí pracovníci i zaměstnanci chtěli muskuloskeletálním poruchám předcházet. Společnost se tedy obrátila na externí konzultanty pro oblast prevence. Na její radu zavedla do výroby nové vybavení. Zaměstnanci nyní pracují efektivněji a bezpečněji. Tento počin společnosti Elaborados Julián Mairal je jedním z doporučených příkladů správné praxe v rámci 15. ročníku soutěže Správná praxe. Tato soutěž se pořádá při příležitosti kampaně Zdravé pracoviště a letos se zaměřila na prevenci a zvládání muskuloskeletálních poruch.

Stáhnout in: en | es | nl |