Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště za období 2016-2017

Keywords:

Soutěž Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště pořádá agentura EU-OSHA jako součást kampaně „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“. Tato kampaň podporuje udržitelnou práci a zdravé stárnutí od počátku pracovního života a ceny jsou udělovány společnostem a organizacím za představení vynikajících a inovativních metod podpory udržitelné práce v souvislosti se stárnoucí pracovní silou.

Souhrny příkladů zveřejněných v této brožuře ukazují výsledky a přínosy, jichž může organizace dosáhnout, když se pustí nad rámec základních zákonných požadavků BOZP a rozpozná potenciál udržení zaměstnanců během jejich pracovní kariéry při zdraví.

Stáhnout in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | no | pl | sk | sl |