Stručný obsah Doprava a skladování – zjištění z Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER)

Keywords:

Široká škála činností v odvětví dopravy a skladování představuje pro pracovníky v tomto odvětví různé druhy rizik, což vyžaduje cílený přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP).

Tato zpráva přináší přehled postupů řízení BOZP na evropských pracovištích v uvedeném odvětví. Zkoumá zjištění ze tří kol průzkumu a je doplněna o rozhovory se zástupci odvětví. Uvádí některé z hlavních faktorů, které mají vliv na tyto postupy, například velikost podniku a angažovanost vedení, jakož i hlavní rizikové faktory při práci a zdravotní problémy pracovníků.

Obsahuje také politická doporučení pro toto odvětví týkající se hlavních rizik v oblasti BOZP a dopadu na zdraví, jakož i školení a účasti zaměstnanců.

Stáhnout in: en | es |