Summary - Ubytování, stravování a pohostinství – zjištění z Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER)

Keywords:

Výčet rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v rychle se rozvíjejícím odvětví pohostinství je téměř nekonečný. Patří mezi ně mimo jiné ergonomická rizika, rizika spojená s nevhodnou teplotou a látkami znečišťujícími ovzduší, uklouznutí, zakopnutí či pády, nebezpečné látky a bezpečnostní rizika, ale i psychosociální rizika, včetně nepřetržitého kontaktu se zákazníky, vysoké pracovní zátěže a časového tlaku za účelem dodržení krátkých lhůt v době špičky.

Tato zpráva agentury EU-OSHA upozorňuje na odvětvová opatření ke zlepšení řízení rizik, včetně účasti zaměstnanců, jakož i na dopady pandemie covidu-19.  

Přečtěte si zprávu s názvem Ubytování, stravování a pohostinství – zjištění z Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) 

Projděte si kompletní výsledky průzkumu pro dané odvětví pomocí vizualizace dat z průzkumu ESENER

Stáhnout in: en