Muskuloskeletální poruchy u dětí a mladých lidí – celoživotní přístup k prevenci pro budoucí generace pracovníků

Keywords:

Výskyt muskuloskeletálních poruch u dětí a dospívajících je poměrně významný a mnozí mladí lidé vstupují na trh práce s již existujícími muskuloskeletálními obtížemi, které se při výkonu povolání mohou dále zhoršit.

Tato prezentace přináší obecný úvod do tématu a zdůrazňuje důležitost podpory dobrého muskuloskeletálního zdraví u dětí a mladých lidí.

Stáhnout in: de | el | en | et | hr | is | lt | mt | pl | ro |