Muskuloskeletální poruchy u dětí a mladých lidí – celoživotní přístup k rizikovým faktorům a prevenci

Keywords:

Výskyt muskuloskeletálních poruch u dětí a dospívajících je poměrně významný a mnozí mladí lidé vstupují na trh práce s již existujícími muskuloskeletálními obtížemi, které se při výkonu povolání mohou dále zhoršit.

Pro řešení problematiky muskuloskeletálních poruch a muskuloskeletálního zdraví (již od dětství) je zapotřebí celoživotní přístup. Tento přístup přináší možnost prohloubit naše porozumění tomu, jak a proč dochází v průběhu celého života k výskytu muskuloskeletálních poruch a jak lze podporovat muskuloskeletální zdraví.

Tento informační list rovněž poukazuje na potřebu spolupráce odvětví veřejného zdraví, vzdělávání a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na prevenci muskuloskeletálních poruch u dětí a mladých lidí.

Stáhnout in: de | el | en | es | is | it | lt | mt | no | pl | pt | sl |