Vznikající rizika – předvídání změn: prognostické projekty

Keywords:

Cílem prognostických projektů agentury EU-OSHA je předvídat změny, které by mohly vést k novým výzvám v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), a předcházet budoucím rizikům a zajistit tak bezpečná a zdravá pracoviště.

V rámci těchto projektů jsou identifikována vznikající rizika, jakož i potřeba dalšího výzkumu a opatření. Agentura EU-OSHA provádí prognostické projekty zaměřené na informační a komunikační technologie / digitalizaci, oběhové hospodářství, zelená pracovní místa a nanomateriály a změnu klimatu.

Stáhnout in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |