Francie

Francouzský systém prevence pracovních rizik zahrnuje:

 • ministerstvo práce, které vypracovává a provádí francouzskou politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajišťuje spolupráci se sociálními partnery v řídícím výboru v oblasti pracovních podmínek.
 • orgány sociálního zabezpečení, které napomáhají prevenci pracovních rizik v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání. Systém řídí sociální partneři a je výlučně financován z příspěvků zaměstnavatelů. Podporuje jej státní fond zdravotního pojištění pro zaměstnané pracovníky a regionální fondy zdravotního pojištění.
 • vědecké, operativní a zdravotní orgány odpovědné za prevenci, předvídání, šíření povědomí o pracovních rizikách a o jejich řízení. Hlavním orgánem je Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail, který napomáhá při prohlubování znalostí v oblasti prevence pracovních rizik. Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail nabízí poradenství společnostem a přijímá opatření v operační oblasti prevence pracovních rizik.
 • A na závěr jsou zdravotnické služby na pracovišti poskytovány četnými lékaři pro ochranu zdraví při práci, kteří zajišťují výhradně prevenci, aby se zdraví pracovníků v důsledku jejich práce nezhoršovalo.

Hledáte-li informace o záležitostech týkajících se pracovního práva (např. pracovních smluv, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), podívejte se na tyto internetové stránky:

Takovýmito záležitostmi se nezabýváme.

Focal points' contact details

 • Ministère du Travail
  39-43 quai André Citröen
  75739
  Paris
  France
  Contact person: Lucie MEDIAVILLA
  E-mail address:
  lucie.mediavilla [at] travail.gouv.fr