Francie

Francouzský systém prevence pracovních rizik zahrnuje:  • ministerstvo práce, které vypracovává a provádí francouzskou politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajišťuje spolupráci se sociálními partnery v řídícím výboru v oblasti pracovních podmínek.
  • orgány sociálního zabezpečení, které napomáhají prevenci pracovních rizik v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání. Systém řídí sociální partneři a je výlučně financován z příspěvků zaměstnavatelů. Podporuje jej státní fond zdravotního pojištění pro zaměstnané pracovníky a regionální fondy zdravotního pojištění.
  • vědecké, operativní a zdravotní orgány odpovědné za prevenci, předvídání, šíření povědomí o pracovních rizikách a o jejich řízení. Hlavním orgánem je Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail, který napomáhá při prohlubování znalostí v oblasti prevence pracovních rizik. Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail nabízí poradenství společnostem a přijímá opatření v operační oblasti prevence pracovních rizik.
  • A na závěr jsou zdravotnické služby na pracovišti poskytovány četnými lékaři pro ochranu zdraví při práci, kteří zajišťují výhradně prevenci, aby se zdraví pracovníků v důsledku jejich práce nezhoršovalo.

Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

Ministère du Travail
39-43 quai André Citröen
75739 Cedex 15 Paris
Francie
Contact person:
Lucie MEDIAVILLA
Tel: +33 1 44 38 25 08
E-mailová adresa: lucie [dot] mediavilla [at] travail [dot] gouv [dot] fr