Belgie

V Belgii patří bezpečnost, ochrana zdraví a spokojenost při práci do kompetence ministra práce a jeho federální veřejné služby zaměstnanosti, práce a sociálního dialogu.Inspekce práce nazvaná ,,Dohled nad spokojeností při práci" kontroluje dodržování norem v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a spokojenosti při práci. Generální ředitelství pro humanizaci práce odpovídá za regulační záležitosti a má na starosti dialog se sociálními partnery a podporu spokojenosti při práci.Belgické kontaktní místo koordinuje a řídí národní síť pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V Belgii jsou hlavní aktéři seskupeni v Belgickém informačním centru pro bezpečnost při práci. Belgické centrum znalostí zabývající se problematikou spokojenosti při práci, BeSWIC, shromažďuje informace o bezpečnosti, ochraně zdraví a spokojenosti při práci na belgické internetové stránce EASHW.


Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

FPS Employment, Labour and Social Dialogue
Rue Ernest Blerot 1
1070 Brussel-Bruxelles
Belgie
Contact person:
Frank DEHASQUE
Tel: +32 022334228
E-mailová adresa: focalpoint [at] werk [dot] belgie [dot] be