Belgie

V Belgii spadá bezpečnost, ochrana zdraví a dobré pracovní podmínky do pravomoci ministra práce a jemu podřízeného správního útvaru, federální veřejné služby zaměstnanosti, práce a sociálního dialogu. Belgické kontaktní místo je tímto správním útvarem koordinováno a řízeno.

Kontaktní místo úzce spolupracuje zejména s generálním ředitelstvím pro humanizaci práce, a to pod vedením tohoto správního útvaru. Generální ředitelství odpovídá za regulační záležitosti a zajišťuje dialog se sociálními partnery a podporu dobrých pracovních podmínek. Součástí správního útvaru je rovněž inspekce práce s názvem „Dohled nad dobrými pracovními podmínkami“, která kontroluje dodržování norem v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a dobrých podmínek při práci.

Poslání belgického kontaktního místa spočívá v:

 • řízení a koordinaci vnitrostátní tripartitní sítě zahrnující všechny zainteresované strany v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP),
 • shromažďování veškerých relevantních informací o BOZP se zvláštním zaměřením na osvědčené postupy,
 • aktivním přispívání k plánu řízení agentury EU-OSHA,
 • šíření všech relevantních informací agentury EU-OSHA v rámci sítě,
 • zajišťování evropské kampaně,
 • podpoře a usnadňování společných akcí se zapojením různých zúčastněných stran za účelem zlepšení BOZP v MSP,
 • rozvíjení a propagaci odvětvových nástrojů OiRA v Belgii,
 • navazování přeshraniční spolupráce za účelem propagace osvědčených postupů a podpory projektů zaměřených na prevenci.

Užitečné zdroje

Zjistěte vše potřebné o dobrých pracovních podmínkách v Belgii na internetových stránkách belgického znalostního centra pro dobré pracovní podmínky (BeSWIC): http://www.beswic.be/.

Inspekce práce s názvem „Dohled nad dobrými pracovními podmínkami“. Je pověřena kontrolou dodržování norem v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a dobrých podmínek při práci.

„Pokud hledáte informace o pracovněprávních otázkách (např. pracovních smlouvách), podívejte se na internetové stránky belgické inspekce práce, konkrétně na „Dohled nad sociálními právními předpisy“. 

Takovýmito záležitostmi se nezabýváme.

Focal points' contact details

 • SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale – FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  Rue Ernest Blerot 1
  1070
  Brussel-Bruxelles
  Belgium
  Contact person: Frank DEHASQUE
  E-mail address:
  focalpoint [at] werk.belgie.be