Albánie

Po podepsání dohody o stabilizaci a přidružení v červnu 2006 se Albánie stala součástí procesu stabilizace a přidružení. Pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, podařilo se v této oblasti dosáhnout významného pokroku. Vláda navrhla národní strategii pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, kterou následně schválil parlament.Byl vypracován návrh zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a očekává se, že ho parlament schválí. Mezi orgány, které působí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se vytvořila koordinace a došlo k posílení sociálního dialogu.Účast Albánie v síti Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) je velmi důležitá z hlediska fungování vnitrostátního systému v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stejně jako podpora agentury ve vztahu k národnímu kontaktnímu místu.Národní kontaktní místo plní čtyři strategické úlohy: organizace národní sítě, účast na poradních postupech agentury, správa internetových stránek národního kontaktního místa a organizace kampaně Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

Inspektorati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore
Rr. Dervish Hima
-- Tirana
Albánie
Contact person:
Eda BEQIRI
E-mailová adresa: Eda [dot] Beqiri [at] sli [dot] gov [dot] al