Irsko

Cílem činnosti Úřadu pro zdraví a bezpečnost je zajistit trvalou změnu kultury. Kultury, v níž aktivní řízení bezpečnosti, ochrany zdraví a sociální péče na pracovišti všichni vnímají jako významný příspěvek ke dlouhodobému úspěchu kteréhokoli podniku či organizace. Věříme, že pokud budeme poskytovat vizi a strategické vedení, této změny kultury dosáhneme.



Existují přesvědčivé důkazy o tom, že podniky, které si osvojí osvědčené postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, jsou konkurenceschopnější a produktivnější. K nejúspěšnějším podnikům v Irsku patří ty, které kladou velký důraz na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců. Kromě toho může dobrá bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti zlepšit celkové zdraví a blahobyt naší společnosti.



Náš obecný přístup se ubírá dvěma hlavními směry. Zaprvé vést všechny, kdo mohou ovlivnit výsledky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, a získat jejich závazky v této oblasti a zadruhé vymáhat právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví v případech, kdy jejich dodržování není bráno vážně.


Focal points' contact details

 • Health and Safety Authority
  3rd floor, Hebron House, Hebron Road
  R95 T91Y
  Kilkenny
  Ireland
  Contact person: Gavin LONERGAN
  E-mail address:
  gavin [at] hsa.ie