Irsko

Cílem činnosti Úřadu pro zdraví a bezpečnost je zajistit trvalou změnu kultury. Kultury, v níž aktivní řízení bezpečnosti, ochrany zdraví a sociální péče na pracovišti všichni vnímají jako významný příspěvek ke dlouhodobému úspěchu kteréhokoli podniku či organizace. Věříme, že pokud budeme poskytovat vizi a strategické vedení, této změny kultury dosáhneme.Existují přesvědčivé důkazy o tom, že podniky, které si osvojí osvědčené postupy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, jsou konkurenceschopnější a produktivnější. K nejúspěšnějším podnikům v Irsku patří ty, které kladou velký důraz na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců. Kromě toho může dobrá bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti zlepšit celkové zdraví a blahobyt naší společnosti.Náš obecný přístup se ubírá dvěma hlavními směry. Zaprvé vést všechny, kdo mohou ovlivnit výsledky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, a získat jejich závazky v této oblasti a zadruhé vymáhat právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví v případech, kdy jejich dodržování není bráno vážně.


Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

Health and Safety Authority
3rd floor, Hebron House, Hebron Road
R95 T91Y Kilkenny
Irsko
Contact person:
Gavin LONERGAN
Tel: +353 (01) 799 7838
E-mailová adresa: gavin [at] hsa [dot] ie