Rumunsko

V Rumunsku je příslušným orgánem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ministerstvo práce, rodiny a sociální ochrany. Jeho hlavní povinnosti: příprava národní politiky a strategie v této oblasti, příprava návrhů normativních aktů k provádění národní strategie a sledování způsobu prosazování právních předpisů. Inspekce práce kontroluje dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany a zdraví při práci.Národní výzkumný ústav pro ochranu při práci "Alexandru Darabont" připravuje na vědeckém základě opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prosazuje politiku schválenou pro tuto oblast. Ústředním orgánem v oblasti péče o veřejné zdraví je ministerstvo veřejného zdraví. Ředitelství pro veřejné zdraví kontrolují dodržování norem ochrany zdraví při práci a přispívají k prosazování ochrany zdraví při práci. Národní ústav pro starobní důchody a ostatní práva sociálního pojištění je pojistitelem v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání.Rumunské kontaktní místo řídí národní síť pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a poskytuje informace na rumunské internetové stránce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.


Focal points' contact details

 • Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii ''Alexandru Darabont'' - INCDPM, București
  35A Ghencea Blvd., Sector 6
  061 692
  Bucharest
  Romania
  Contact person: Ioana-Georgiana NICOLESCU
  E-mail address:
  georgiana.nicolescu [at] gmail.com