Polsko

V Polsku je základním právním aktem, který stanoví právo na bezpečné a zdravé pracovní podmínky, ústava Polské republiky. Způsob uplatňování tohoto práva je stanoven zákonem, konkrétně zákoníkem práce. Základní ustanovení tohoto zákoníku pro oblast BOZP jsou uvedena v části X věnované BOZP, v části VIII věnované ochraně žen při práci a v části IX věnované ochraně mladých lidí při práci. Organizační systém bezpečnosti práce je možné rozdělit na celostátní systém a systém na úrovni podniků.Celostátní systém tvoří parlament, vláda a další státní úřady, státní dozorové a kontrolní orgány, které mají různé úlohy. Mezi dozorové a kontrolní orgány patří národní inspektorát práce, národní inspektorát zdraví, úřad technické kontroly a soudy a státní zastupitelství. Významnou úlohu v rámci organizačního systému BOZP plní Rada pro ochranu práce, která působí v rámci dolní komory polského parlamentu (Sejmu) a dohlíží na činnost národního inspektorátu práce (bližší informace naleznete na adrese: http://www.ciop.pl/15845.html)


Focal points' contact details

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czerniakowska 16,
  00-701
  Warsaw
  Poland
  Contact person: Wiktor Marek ZAWIESKA
  E-mail address:
  focalpoint.pl [at] ciop.pl