Island

Islandský přístup k evropské spolupráci v oblasti BOZPCílem

islandského zákona o pracovním prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

č. 46/1980 je zajistit bezpečné a zdravé pracovní

prostředí, které obecně odpovídá sociálnímu a

technickému rozvoji společnosti, a zajistit

na pracovišti takové podmínky, které umožní řešit vzniklé problémy v oblasti BOZP

v souladu se zákony a předpisy, s

pokyny zaměstnavatelů a zaměstnanců a s

pokyny a instrukcemi správy

BOZP.Tento zákon se vztahuje na veškeré činnosti, které vykonává jedna nebo

více osob, bez ohledu na to, zda se jedná o majitele podniku nebo

zaměstnance. Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit náležité a vyhovující

pracovní prostředí, bezpečnost a prevenci rizik

.


Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

Vinnueftirlitið
Dvergshöfði 2
110 Reykjavik
Island
Contact person:
Sigurdur SIGURDSSON
E-mailová adresa: siggi [at] ver [dot] is