Německo

Německý systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se vyznačuje duální strukturou. Zahrnuje jednak ochranu zdraví a bezpečnosti na úrovni státu (tj. na úrovni spolkové a na úrovni jednotlivých spolkových zemí) a jednak nezávislé poskytovatele úrazového pojištění. Na straně státu (na spolkové úrovni a na úrovni jednotlivých spolkových zemí) se jedná o vydávání zákonů, nařízení a předpisů státních orgánů. Na straně poskytovatelů úrazového pojištění se pak jedná o vydávání vlastních předpisů v oblasti předcházení úrazům, a to na základě vyhodnocení potřeb a s povolením spolkové vlády a vlád jednotlivých spolkových zemí.Kontrolu a poradenství v podnicích vykonávají osoby pověřené dohledem ze strany příslušných státních (zemských) kontrolních orgánů a ze strany institucí úrazového pojištění.Spolkové a zemské orgány spolu s institucemi úrazového pojištění vypracovali společnou německou strategii v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (GDA z něm. Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie), jejímž cílem je dbát na dodržování, zlepšování a podporu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, a to prostřednictvím schváleného a systematicky uplatňovaného systému BOZP. Na základě společně vytyčených cílů v oblasti BOZP budou subjekty zapojené do prosazování uvedené strategie (GDA) ještě těsněji spolupracovat v oblasti prevence.Duální systém ochrany zdraví při práci bude v Německu zachován i do budoucnosti, avšak bude docházet k neustálému zlepšování spolupráce v oblasti poradenství a kontroly podniků mezi orgány dozoru v rámci institucí úrazového pojištění a zemských úřadů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.


Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Friedrich-Henkel-Weg 1-25
44149 Dortmund
Německo
Contact person:
Nathalie HENKE
Tel: +49 0231 9071 2466
E-mailová adresa: FOP-info [at] baua [dot] bund [dot] de