Německo

Německý systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se vyznačuje duální strukturou. Zahrnuje jednak ochranu zdraví a bezpečnosti na úrovni státu (tj. na úrovni spolkové a na úrovni jednotlivých spolkových zemí) a jednak nezávislé poskytovatele úrazového pojištění. Na straně státu (na spolkové úrovni a na úrovni jednotlivých spolkových zemí) se jedná o vydávání zákonů, nařízení a předpisů státních orgánů. Na straně poskytovatelů úrazového pojištění se pak jedná o vydávání vlastních předpisů v oblasti předcházení úrazům, a to na základě vyhodnocení potřeb a s povolením spolkové vlády a vlád jednotlivých spolkových zemí.

Kontrolu a poradenství v podnicích vykonávají osoby pověřené dohledem ze strany příslušných státních (zemských) kontrolních orgánů a ze strany institucí úrazového pojištění.

Spolkové a zemské orgány spolu s institucemi úrazového pojištění vypracovali společnou německou strategii v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (GDA z něm. Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie), jejímž cílem je dbát na dodržování, zlepšování a podporu bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, a to prostřednictvím schváleného a systematicky uplatňovaného systému BOZP. Na základě společně vytyčených cílů v oblasti BOZP budou subjekty zapojené do prosazování uvedené strategie (GDA) ještě těsněji spolupracovat v oblasti prevence.

Duální systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Německu zůstane zachován, ale bude dále posílena spolupráce mezi orgány dohledu nad zákonnými úrazovými pojišťovnami a orgány pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci jednotlivých spolkových zemí, pokud jde o poskytování poradenství podnikům a plnění jejich povinností v oblasti dohledu. (https://www.gda-portal.de/EN/Home/Home_node.html)

Pokud hledáte informace o pracovněprávních otázkách, podívejte se na internetové stránky Spolkového ministerstva práce a sociálních věcí (BMAS): DE: https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsrecht/arbeitsrecht.html / anglická verze: https://www.bmas.de/EN/Labour/Labour-Law/labour-law-art.html

Focal points' contact details

 • Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
  Friedrich-Henkel-Weg 1-25
  44149
  Dortmund
  Germany
  Contact person: Nathalie HENKE
  E-mail address:
  henke.nathalie [at] baua.bund.de