Severní Makedonie

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Severní Makedonii je v kompetenci Státního inspektorátu práce, který je nedílnou součástí Ministerstva práce a sociální politiky.

Státní inspektorát práce, který je nedílnou součástí ministerstva práce a sociálních věcí, dohlíží prostřednictvím svých inspektorů na dodržování právních předpisů v těchto oblastech: pracovněprávní vztahy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, inspekce práce, státní správa, zaměstnanost a pojištění pro případ ztráty zaměstnání, agentury zprostředkující příležitostné zaměstnání, zaměstnávání postižených osob, zaměstnávání cizinců, dobrovolná činnost, vzdělání, obchod, ochrana nekuřáků, kolektivní vyjednávání, pracovní dohody, normy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jiná nařízení (viz zde)

Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je víceoborová oblast, na níž se vztahuje velké množství předpisů týkajících se konkrétních druhů práce a pracovních postupů. Jakožto souhrn opatření, norem a standardů přijatých pro vytvoření bezpečných podmínek práce v Severní Makedonii je oblast bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti ústavní kategorií. Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je podle našich právních předpisů považována za nedílnou součást organizace práce a pracovního procesu a v důsledku toho je každý pracovník pojištěn, což je v souladu s ústavní zásadou, podle níž má každý pracovník nárok na ochranu při práci. Tento komplexní termín „bezpečnost a ochrana při práci“ znamená nejen ochranu zaměstnanců před fyzickou újmou nebo nemocí z povolání, ale i ochranu jeho psychické (morální) stránky, což představuje komplexní problematiku, která je stále aktuálnější.

Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

Ministry of Labour and Social Policy
Ul. Dame Gruev 14
1000 Skopje
Severní Makedonie
Contact person:
Darko DOCHINSKI
E-mailová adresa: ddocinski [at] mtsp [dot] gov [dot] mk