Finsko

Za prosazování a rozvoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za přípravu souvisejících právních předpisů nese odpovědnost ministerstvo sociálních věcí a zdravotnictví. Ministerstvo jedná v úzké spolupráci například s ministerstvem pro zaměstnanost a hospodářství, ministerstvem školství, ministerstvem vnitra, ministerstvem životního prostředí, ministerstvem dopravy a komunikací a různými orgány, které se specializují na záležitosti související s bezpečností a ochranou zdraví při práci.


Sekce pověřené odpovědností za bezpečnost a ochranu zdraví při práci sledují dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Spolupráce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích vychází ze zákona, který bezpečnost a ochranu zdraví při práci prosazuje, a z příslušných dohod mezi organizacemi na trhu práce. Při spolupráci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zastupují zaměstnance zástupci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zástupcem zaměstnavatele je manažer pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pokud povinnosti v rámci spolupráce nevykonává zaměstnavatel sám.


Finská síť pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci byla zřízena jako součást evropské informační sítě pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, kterou tvoří národní kontaktní místa v jednotlivých členských státech EU. Národní kontaktní místo ve Finsku koordinuje a řídí národní síť pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.


Focal points' contact details

 • Työterveyslaitos
  P.O.Box 40
  FI-00032
  Työterveyslaitos
  Finland
  Contact person: Taina PÄÄKKÖNEN
  E-mail address:
  FOP.Finland [at] ttl.fi