Finsko

Za prosazování a rozvoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za přípravu souvisejících právních předpisů nese odpovědnost ministerstvo sociálních věcí a zdravotnictví. Ministerstvo jedná v úzké spolupráci například s ministerstvem pro zaměstnanost a hospodářství, ministerstvem školství, ministerstvem vnitra, ministerstvem životního prostředí, ministerstvem dopravy a komunikací a různými orgány, které se specializují na záležitosti související s bezpečností a ochranou zdraví při práci.


Sekce pověřené odpovědností za bezpečnost a ochranu zdraví při práci sledují dodržování právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Spolupráce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích vychází ze zákona, který bezpečnost a ochranu zdraví při práci prosazuje, a z příslušných dohod mezi organizacemi na trhu práce. Při spolupráci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zastupují zaměstnance zástupci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zástupcem zaměstnavatele je manažer pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pokud povinnosti v rámci spolupráce nevykonává zaměstnavatel sám.


Finská síť pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci byla zřízena jako součást evropské informační sítě pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, kterou tvoří národní kontaktní místa v jednotlivých členských státech EU. Národní kontaktní místo ve Finsku koordinuje a řídí národní síť pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.


Kontaktní údaje kontaktních míst agentury

Työterveyslaitos (Finnish Institute of Occupational Health)
Topeliuksenkatu 41 b
00250 Helsinki
Finsko
Contact person:
Taina PÄÄKKÖNEN
Tel: 358 30 474 2616
E-mailová adresa: FOP [dot] Finland [at] ttl [dot] fi