Přístupy týkající se varování a dozoru za účelem identifikace onemocnění souvisejících s prací v EU

Keywords:

Tato zpráva představuje zjištění rozsáhlého projektu o přístupech týkajících se varování a dozoru za účelem identifikace vznikajících rizik v oblasti ochrany zdraví při práci a nových onemocnění souvisejících s prací.

Zpráva zkoumá stávající přístupy uplatňované v Evropské unii (a v některých případech i mimo ni) a na základě analýzy 12 systémů varování a dozoru a konzultací s odborníky a zainteresovanými stranami uvádí doporučení pro zavádění a vylepšování těchto dohledových systémů.

Uvedený výzkum umožní lepší pochopení efektivních přístupů týkajících se varování a dozoru a způsobů, jakými tyto přístupy mohou podpořit tvorbu politik a fakticky podloženou prevenci nových onemocnění souvisejících s prací.

Stáhnoutin: en