Systémy varování a dozoru: THOR, Spojené království

Keywords:

V rámci souboru pěti hloubkových studií přístupů týkajících se varování a dozoru v souvislosti s odhalováním, sledováním a prevencí nových onemocnění souvisejících s prací se tento článek zaměřuje na síť THOR ve Spojeném království.

Kromě všeobecně zaměřené sítě THOR existují rovněž specifické podsystémy THOR, které podchycují konkrétní onemocnění související s prací, jako jsou respirační, kožní nebo infekční onemocnění, přičemž síť THOR-EXTRA byla cíleně navržena k hlášení podezření na nová onemocnění související s prací. V rámci sítě THOR byly vyvinuty inovativní funkční prvky, jejichž cílem je zjednodušení hlášení případů při současném zlepšení kvality dat, přičemž k nahlašování údajů má lékaře motivovat rovněž webová platforma s nabídkou příležitostí k dalšímu profesnímu rozvoji. Díky mechanismům dvoustranné komunikace mezi podniky a orgány působícími v oblasti BOZP je možné kvalitní vstupní data využít při tvorbě cílených politik založených na důkazech a při prevenci.

Zjistěte více informací o tom, jak se síť THOR využívá k informování tvůrců politik o nových a vznikajících zdravotních rizicích při práci.

Stáhnout in: en