Systémy varování a dozoru: RNV3P, Francie

Keywords:

V rámci souboru pěti hloubkových studií přístupů týkajících se varování a dozoru v souvislosti s odhalováním, sledováním a prevencí nových onemocnění souvisejících s prací se tento článek zaměřuje na síť RNV3P ve Francii.

Tato síť, která byla zřízena v roce 2001, propojuje 31 konzultačních středisek pro otázky onemocnění souvisejících s prací v nemocnicích, kde pracovní lékaři prověřují podezření na onemocnění související s prací a shromažďují data do trvalé vnitrostátní databáze. V rámci sítě byl vypracován specifický tezaurus expozic, přičemž síť využívá přesně stanovenou metodiku k odhalování nových onemocnění souvisejících s prací na základě vytěžování dat a identifikaci signálů disproporcionality v databázi. Výsledkem její práce mohou být tři typy varování, od oznámení interní skupině subjektů v síti RNV3P, spuštění sekundární prevence až po varování orgánů působících v oblasti BOZP a veřejného zdraví za účelem přijetí případného opatření na vnitrostátní úrovni.

Získejte více informací o způsobu fungování sítě RNV3P.

Stáhnout in: en