Systémy varování a dozoru: SUVA, Švýcarsko

Keywords:

V rámci souboru pěti hloubkových studií přístupů týkajících se varování a dozoru v souvislosti s odhalováním, sledováním a prevencí nových onemocnění souvisejících s prací se tento článek zaměřuje na systém SUVA zavedený ve Švýcarsku.

Jelikož se jedná o systém založený na údajích z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a není striktně omezen, pokud jde o typ zadávaných údajů, umožňuje nahlašování rovněž těch onemocnění souvisejících s prací, které nejsou uvedeny na závazném seznamu nemocí z povolání.

Zjistěte více informací o tom, jak systém SUVA umožňuje varování před novými a vznikajícími onemocněními souvisejícími s prací. Přečtěte si více o silných stránkách tohoto systému, mezi něž patří standardizace postupu hlášení případů, komunikace mezi podniky, lékaři a systémem SUVA a silná vazba na prevenci na pracovišti.

Stáhnout in: en